Swedish translation by Johan Avard

 

Det var en gång

 

WASA

 

av Hervé Sasso

En monografi förbereds på Vasamuseet.

Det handlar förstås om Wasa. Det blir ett verk med 5 böcker, 300-500 sidor långa.

Det första bandet heter “Vasa I : The Archaeology Of A Swedish Warship Of 1628“.

Den handlar främst om vraket och dess bärgning.

Carl Olof Cederlund, en av bärgarna, är huvudförfattare, under ledning av Fred Hocker, forskningsledare på Vasamuseet.

Resten av verket förbereds och publiceras allteftersom.

Ett underbart verk!

  

1-Skeppets babordsida, från aktern.


2-Övre styrbordsgalleri.


3-Aktern från babord.

Man ser barkassen nära bogen och två kanoner på golvet..

4 - Detaljer av den inre strukturen.

5 - Detaljer av den inre strukturen.


6 - Vi befinner oss på styrbordsgalleriet.

Man ser tydligt att strukturen är betydligt mer välformad jämfört med balkarna i lastrummet, då de är mindre och mer lättarbetade.


45 - Dokument från Vasamuseet.

Drawing courtesy of National Maritime Museums of Sweden7

7 - En närbild av styrbordssidan.

Observera passformen och de perfekta fogarna.8 - I lastrummet.


9

10

11

12

9 till 12 - Deformering av däck genom ansamling av slam.


13

 

14

13 och 14 - Bogen.


 

15 - Huvudmastens lutning.


40 - Huvudmastens lutning.

Drawing courtesy of National Maritime Museums of Sweden

39 - Dokument från Vasamuseet beträffande mastfoten.

Drawing courtesy of National Maritime Museums of Sweden


16 - Pumpen.

 


17 - Styrbordssidan av rodret.


18 - Rekonstruktion skala 1/1. Originalet förvaras i ett arkiv.


21


22


23


24


26

 

26 och 28 – Byggteknik vid Wasas tillkomst.


29 - Mellan dessa två räcken skiljer det en meter i höjd.


30 - Observera mastens höga lutning på aktern.31

32

31 och 32 – An annan intressant detalj är att masten är så tillbakalutad, medans mastkorgen lutar framåt. Det gör det svårt att stå rakt.


 

33 - Översiktsplan av Vasamuseet.


34 - Huvudmasten.


Drawing courtesy of National Maritime Museums of Sweden

35 - En teckning från 1987 som visar spantning längs en del av skeppet.


36

36 - Man ser trots den dåliga bilden att däcksbalken över pollaren har sjunkit ner.


 


43

Drawing courtesy of National Maritime Museums of Sweden


44

Drawing courtesy of National Maritime Museums of Sweden


37 - Mätpunkter och deformering av skrovet : För att se hur skrovet har rört sig under åren använde man sig av 400 kontrollpunkter för att kunna göra 14 olika typer av mätningar.

Mätningarna görs i 3D och gör det möjligt att visualisera deformeringarna i 2D grafer.

Bild : Den geometriska fördelningen av kontrollpunkterna.38 - Förändringar i förens form mellan oktober 2000 och april 2005.

Gjutformens skala och deformeringarna är inte proportionerliga.


41

Drawing courtesy of National Maritime Museums of Sweden

42

 

46

47

41 till 47 - Några exempel på arkivdata från Vasamuseet.

Drawing courtesy of National Maritime Museums of Sweden48 - Dessa två knän är åtskilda och har formats av en trädförgrening.

För att passa längs skrovet, består de av två delar som sitter fast i kölen.49 - Det rörliga blåa röret används för luftcirkulation i skrovet.


50 - Arkiverad data rörande märsen.

Drawing courtesy of National Maritime Museums of Sweden


 

55 - Batteridäck (rekonstruktion skala 1/1).


 


56 - Livet ombord.


57 - Kanoner (rekonstruktion).


58 - Kanoner (rekonstruktion).


59 - Amiralkajutans dörr.


60 - Väderdäckstrall sett från två däck nedanför.


61 - I hålskeppet.


62 - Sektion av det övre batteridäcket.


63 - I kaptenskajutan.


64 - Genomskärning (ritning Vasamuseet).

Drawing courtesy of National Maritime Museums of Sweden


65 - Aktern (ritning Vasamuseet).

Drawing courtesy of National Maritime Museums of Sweden


66 - Ritning från Vasamuseet.

Drawing courtesy of National Maritime Museums of Sweden


67


68 - Styrbordsgalleri.

Drawing courtesy of National Maritime Museums of Sweden


69


70

71

72

73

 

70 till 73 - Ett antal kanonkulor av olika storlekar.

Människan har alltid varit uppfiningsrik när det gäller den här typen av “leksaker“!

Man ser på de följande bilderna det “goda kamratskapet“ som förband skeppsfolk tillhörande fiendeflottan.


74 - Wasas fantastiska resa.


 

75

76

77

78

75 till 78 - “Det infernaliska puzzlet“.


79

80

81

82

83

84

85

86

87

79 à 87 - Olika vyer av aktern.


Bilder av reproduktioner av Vasas skulpturer. De är målade som de såg ut 1628.

Alla skulpturerna var målade och skeppet var rödfärgat.


88 - Vasaättens vasavapen, vasen, en sädeskärva .

89 - Tre Kronor – Den svenska monarkins emblem.


90 91 92 93

94 95

90 till 95 - Olika typer av skulpturer, bland annat romerka soldater , tritoner, nereider och konsolhuvuden.

 


96 - Rekonstruktion av ett skepp vid kungliga skeppsgården. Man ser här den holländska båtbyggnadskonsten användas.


97

98

97 och 98 - Två ritningar som visar Wasas skrovform.


104

105

106

104 till 106 - Diorama av kungliga skeppsgården. Vasamuseet.


109


107 - Slamnivån synlig vid markering på vänster sida.

Drawing courtesy of National Maritime Museums of Sweden


108

110 111

112 113

114 115

108 till 115 - Manuskriptdokument från Vasamuseets arkiv.

Teckningarna gjordes efter skeppets bärgning.

Drawing courtesy of National Maritime Museums of Sweden


116

117

118

119

120

116 till 120 - Galjonen. Skulpturerna är romerska kejsare.


121

122

123


127

Drawing courtesy of National Maritime Museums of Sweden

128

129

130

131

132

133

127 à 133 - Bilder av vanten.


134 - Lejonmaskaron som fanns på insidan av kanonluckorna för att skrämma fienden. Ursprungligen fanns det 56 stycken, men endast 48 har återfunnits.

 


135

136

138

 

139 140

Drawing courtesy of National Maritime Museums of Sweden

135 till 140 - Endast 3 kanoner återfanns eftersom de flesta bärgades strax efter Vasas förlisning. Vid bärgningen användes en dykarklocka, då skeppet låg på 32 meters djup. En stor del av kanoner tros ha sålts till Tyskland. Ritningen av lavetten är från Vasamuseet.

Drawing courtesy of National Maritime Museums of Sweden

488

Drawing courtesy of National Maritime Museums of Sweden

 

490

 

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

503

487 till 503 - Kanoner, lavetten.


141 - Vasamuseet säljer en 25 minuter lång intressant DVD “The Warship Wasa“.


142

 

143

Drawing courtesy of National Maritime Museums of Sweden

144

 

145

142 till 145 - Några bilder av interiören.


 

146

147

148

149

146 till 149 - Sett från styrbord.

Man ser lejonmaskaronerna på kanonluckorna. Observera landbryggan på bild 149.


150

151

152

153

1149 till 153 bilder av babordssidan.

På den andra bilden syns stödkonstruktioner av stål.


154 - Man ser en lucka bland de romerska kejsarna, alla återfanns inte.

155

154 och 155 - Närbild av skulptur.

 


156

Drawing courtesy of National Maritime Museums of Sweden

157

156 och 157 - Skål för Wasa.


158

159

160

161

162

163

164

165

166

158 till 166 - Wasas barkass. Delar från 6 båtar återfanns runt vraket. Endast denna har rekonstruerats. Den är 12 meter lång och rymmer 12 personer. Barkassen byggdes och användes innan Wasas jungfrufärd.
Tack Roberth !


167 - Modell i skala 1/10 på Vasamuseet.

168 - En teckning av Wasas akter i samma skala som ett franskt skepp bestyckat med 74 kanoner.169 - Om man jämför skeppens djupgående kan man formulera frågor!


170

170b

170 - En kanonport som användes när man skulle utväxla brev från skeppet.


171 - Kaptenens matbord med tallrikar och bestick.

Glaset från bild 157 ses i mitten av bordet. En bit smör återfanns på Wasa.


172 - Rekonstruktion av kapten Hans Jonsson i naturlig storlek, baserat på hans kvarlevor. Återskapat med samma metoder som kriminalpolisen använder.


173

174

175


176 - Modell av Wasa från Berlinmuseet.


177

178

179

180

177 till 180 - Modell av Wasa från Berlinmuseet.

Modell skala 1/24.


Wasa byggdes av två holländska bröder, Hendrick och Arendt Hybertsson.

En av dem dog av sjukdom 1627, innan Wasa sjösattes.

Dessa två män var kända som goda hantverkare, och under rättegången 1628 frikändes de från anklagelsen att ha byggt ett skepp som inte var sjövärdigt.

Skeppets konstruktion i sig var rätt, det var kungens krav på ändringar på skeppet som gjorde att den inte var sjövärdig.


181

182

183

184

185

185 - Symfoni av färger. Vy av aktern och låringsgallerierna.

186

188

189

190

190 - En ¾ vy av aktern.

191

 

181 till 191 - Bilder från Berlin. Tack Markus Leber.


192

193

192 och 193 - Två bilder av Batavia plus ritning för att visa likheter.

(Batavia 1628, 1300t, sjönk 1629).

Detaljer kring myteriet på Batavia:

http://www.mandragore2.net/dico/lexique2/lexique2.php?page=voyage-batavia

194


195

196

197

198

195 till 198 - Bilder av Victor Yancovtich. Den här modellen av Wasa byggdes utifrån ritningar från Vasamuseet, och statyerna gjordes med Sergals byggsats.

Legender som rör Wasa är långlivade. Wasa var rödmålad, och inte blå som visas i 99% av alla reproduktioner.

Tack Victor.


199 - Bilder av Wasas bärgning.

En bild som visar en grupp av bärgningsfartyg, med de två lyftpontonerna Oden och Frigg på skeppets sidor.


200

201

200 och 201 - Två modellbilder av bärgningsoperationen.

På det andra fotot kan man se tunnlarna som gjordes av dykare.

Ett synnerligen farligt och svårt arbete.


202

203

204

205

202 till 205 - Dessa fyra bilder är från Vasamuseets arkiv och visar ett tvärsnitt av lyftsystemet.

Drawing courtesy of National Maritime Museums of Sweden


206 - En bild av bärgningsoperationen.


207 - Teckning som visar hur skeppet lytes i etapper mot grundare vatten.

Arbetet kunde inte göras i en enda etapp.


208 - Arkivdata som visar skeppets olka positioner under bärgningsarbetet.
Drawing courtesy of National Maritime Museums of Sweden


209

216

209 och 216 - Demonstration av vattenkanonen som användes för att spola tunnlar under skrovet. En kraftfull, framåtriktad jetstråle av vatten användes för att ta sig fram genom leran, och slam spolades bakåt.

Dykarna jobbade i total mörker i iskallt vatten på 30 meters djup.

Risken var stor att skeppet skulle rasa samman över dem under arbetet med de smala tunnlarna. Skeppets hållfasthet var inte känd.


 

219 - Skulptur av Wasa.


 

223 - Skulptur av René Vanhouche. Tack René


224 - Ankaret.

Drawing courtesy of National Maritime Museums of Sweden


225

226

225 och 226 Polackerna Man ser två rädda män som gömmer sig under små, låga, bänkar. En på babord och en på styrbord. Dessa två män är väldigt olika de andra skulpturerna på skeppet. Man ser på deras kläder att de är polacker.

De sitter hopkrupna under bänkarna med rädda blickar. Skulpturerna referar till ett straff som praktiserades vid denna tid i Polen och som gick ut på att man tvingade en förbrytare att krypa in under en bänk och skälla som en hund och bekänna sina illdåd.

Bakom dessa två polacker fanns två stora och ädla krigare, varav den på babordssidan ej återfunnits. Närheten mellan polackerna och krigarna symboliserar att Gustav II Adolf var beredd att skona de ovärdiga polackernas liv. Ett subtilt sätt att förödmjuka fienden.

När besättningen använde galjonen som avträde kunde de se de ihopkrupna polackerna.


227 - Skulpturer av romerska kejsare som står i kronologisk ordning i riktning mot fören.

Den första, som är under den gömda polacken, är Tiberius.


228 - Den stora ädla krigaren.


 

231 - Polacken


 

311- La cathédrale de bois

 

 

314

 

315

 

316

 

317

314 till 317 - Aktern från babord.


 

 

318

 

319

 

 

320

 

322

 

323

 

324

 

325

 

 

326

 

327

 

328

 

329

 

330

 

331

 

 

332

 

334

 

335

 

336

 

337

 

338

 

340

 

344

 

345

 

347

 

351

344 till 351 - Olika vyer av aktern.


 

 

412

 

414

415

416

417

418

 

419

412 till 419 - Bilder av galjonen.

 


 

 

420

421

422

 

423

 

424

420 till 424 - Galleri av babordssidan.

 


 

 

425

426

427

428

429

430

425 till 430 - styrbordsgalleri.


 

 

 

432

 

433

434

436

437 

433 till 437 - Kanonport.


440 

441 

442 

443 


444 


445 

446 


447 


448 

449

450

451

452

 

453

454

455

456

 

458

459

 

440 till 459 - Övre dack.


 

 

 

461

462

463

464

465

461 till 465 - Lejon, maskaron galjonen.


 

 

469

470

472

469 till 472 - Stormärs.


 

 

 

475

476

475 och 476 - Vindspel


 

 

481

482

483

484

482 till 484 - Ankaret.

 


 

 

505

506

507

508

509

510

511

512

 


 

Några böcker om Wasa

 


Wasa

Här är Wasa i siffror :

Totala längd 69m

Skrovets längd 61m

Längd mellan loderna 47,5m

Kölets längd 38,3m

Bredd huvudspant 11,1m

Bredd huvudspant över planken 11,4m

Från kölen till mastknoppen 52,2m

Djupgående vid fören 4m

Deplacement 1210 ton

Ballast 130 ton

Total segelyta 1275 kubikmeter

Antal segel 10

Besättning 457

Man ser att skeppet var stort för sin tid.

 

VASAMUSEET

http://www.vasamuseet.se/

 Besök gärna min vän, Claytons, site.

Ett ovanligt försök: att bygga en modell av Wasa med komplett spant.

Spantingen av skeppet är inte helt känt, och undersöks av Fred Hocker, forskningsledare på Vasamuseet. Ett väldigt intressant projekt.

 

Hans sidor om Wasa:
http://clayton707.googlepages.com/

Denna handlar om skulpturerna:
http://clayton707.googlepages.com/carvingpracticum

 

Johan Avard sidor om Wasa : Regalskeppet Vasa

http://hem.bredband.net/johava/WASA.htm

 


SLUT

 

NÄSTA EPISOD: WASAS ÅTERKOMST


 

HOME PAGE

 

Fotografier och texter kommer från en rapport om Wasa gjord av Hervé Sasso på Gérard Delacroixs forum.

© Skapat av G. Delacroix 1999-2006.

http://forum.aceboard.net/5500-323-31467-0-Wasa-news.htmPatrick Warnier Tack till Touscollectionneurs.com